Kinh Thủ Lăng Nghiêm - 50 Hiện tượng ấm ma

Ngày đăng bài Chủ Nhật, ngày 17-08-2014

Tác giả: HT Tuyên Hóa - Người dịch: Thích Thiện Châu

 

 132x99
Hương vị giải thoát
132x99
Mặt hồ tĩnh lặng
132x99
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
132x99
Sống Mười Điều Lành
132x99
Nhập Hạnh Bồ Tát - Tôn giả Tịch Thiên
132x99
Nhân quả báo ứng
132x99
Những mẫu chuyện về nhân quả
132x99
Kinh Lời Vàng
132x99
Chẳng có ai cả
132x99
Ngàn xưa hương bối