Ngàn xưa hương bối

Ngày đăng bài Thứ Bảy, ngày 26-04-2014

Ngàn Xưa Hương Bối

Tác giả: Minh Ðức Triều Tâm Ảnh
Xuất bản: Nhà xuất bản Thuận Hóa, 1999


Hương bối ngàn xưa gió thoảng về
Mái chèo Thập Ðộ vượt sông mê
Gương soi vằng vặc, Tâm Bồ tát
Thánh Hạnh, trăng sao rạng bốn bề!

 


Ngàn xưa hương bối gồm có 14 truyện ngắn:

Người Ngu và Kẻ Trí
Vì Động Lòng Trần
Người Hiền Trí
Con Ngỗng Trời Vàng
Chàng Sa-môn Họa Sĩ
Thà Sống Hôi Hơn Chết Sạch
Cõi Trời Ba Mươi Ba
Vòng Tay Kiều Nữ
Tòa Bảo Tháp
Khổ Hạnh Lim Dim Mắt
Có Khi Gương Vỡ Lại Lành Hơn Xưa
Người Ngu
Giết Người Để Tế Thần
Quả Báo Khủng Khiếp

Minh Đức - Triều Tâm Ảnh (Giọng đọc Cô Tịnh Bảo)


132x99
Hương vị giải thoát
132x99
Mặt hồ tĩnh lặng
132x99
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
132x99
Sống Mười Điều Lành
132x99
Nhập Hạnh Bồ Tát - Tôn giả Tịch Thiên
132x99
Nhân quả báo ứng
132x99
Những mẫu chuyện về nhân quả
132x99
Kinh Thủ Lăng Nghiêm - 50 Hiện tượng ấm ma
132x99
Kinh Lời Vàng
132x99
Chẳng có ai cả