160x120
Thuyết minh về Đại Lễ Vesak
160x120
Thông bạch của TƯGH về Đại lễ Phật đản PL.2558